Styret/verv i OTO pr 2019


  • Leder Stig Hjelseth                                                                                           mob 918 27 000, e-post: stig.hjelseth(at)gmail.com
  • Nestleder Roar Mathisen                                                                                   mob 917 37 165, e-post: rmathi(at)online.no
  • Økonomileder og styremedlem Gløer Gløersen                                          mob 915 51 532, e-post: gloe-g(at)online.no
  • Sportslig leder og styremedlem Anne Gyri Gløersen                                  mob 971 14 092, e-post: annegyri(at)online.no
  • Teknisk leder og styremedlem Trond Evensen                                           mob: 400 39 626, e-post: trond.evensen(at)hoegh.com
  • Leder av rekrutteringskomiteen og styremedlem Lene Loftesnes           mob 404 042 82, e-post: leneloft(at)online.no
  • Ungdomsrepresentant styremedlem Anny Horge Rogne                              e-post: annyrogne(at)hotmail.com
  • Varamedlem Lerke Hjelseth                                                                                e-post: lerke.hjelseth(at)gmail.com
  • Kasserer Karin Eriksen                                                                                         e-post: kasserer(at)ol-tonsberg.no